กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มจากอาศรมฤาษีพระบิดาที่ จ.ชัยภูมิ

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการตรวจตัวอย่างอาหาร น้ำ แล…

Read More

กรมวิทย์ฯ เผยผลทดสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 “นครชัยบุรินทร์” พบได้มาตรฐาน 100%

  นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การ…

Read More

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารกองทัพบกรุ่นที่ 28ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและเสริมสร้าง ความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารกองทัพบกรุ่นที่ 28ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและเสริ…

Read More

โครงการปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านฝายป่าบัว

โครงการปันน้ำใจมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านฝา…

Read More