นิพนธ์ โชว์ฟิตตอบ 3 กระทู้รวด กระทู้สด เผยผลเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปี62-65ไปแล้ว 287,714 แปลง 684,209 ไร่ แนวทางแก้ปมที่ดิน คทช.

นิพนธ์ โชว์ฟิตตอบ 3 กระทู้รวด กระทู้สด เผยผลเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปี62-65ไปแล้ว 287,714 แป…

Read More

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ รามอินทรา กม.9 จัดงาน First Step Intrarat Hospital เฉลิมฉลองความสำเร็จก้าวแรกในการเปิดให้บริการ

  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอินทรารัตน์ รามอินทรา กม.9 ได้จัดงาน First Ste…

Read More

ลำพูน – มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดลำพูน จุดอำเภอลี้ ประกอบพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงานรับแจ้งเหตุ

ลำพูน – มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดลำพูน จุดอำเภอลี้ ประกอบพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสา…

Read More