พม. โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการสร้าง ความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

พม. โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการสร้าง…

Read More

อุบลราชธานี – ARMY Bike โดยกองทัพภาคที่2 ร่วมกับนักศึกษา พสบ.ทภ2รุ่นที่2 มอบจักรยานเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนจำนวน10คัน

อุบลราชธานี – ARMY Bike โดยกองทัพภาคที่2 ร่วมกับนักศึกษา พสบ.ทภ2รุ่นที่2 มอบจักรยานเ…

Read More

“กระทรวงเกษตรฯ”ใส่เกียร์ลุย”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”พัฒนาระบบ บิ๊กดาต้าฐานข้อมูลเกษตร77จังหวัดพร้อมเปิดบริการภาครัฐออนไลน์รูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน( Web Application)

“อลงกรณ์”เร่งเครื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรเมดอินไทยแลนด์(M.I.T.)ปักธงจัดตั้งสตาร์ทอัพเกษตรท…

Read More

2 ผู้การฯ ย้ำสภาประชาชนแห่งชาติแก้ไขวิกฤติชาติ ชวนชาวไทยร่วมสร้างสภาฯ-ปฏิวัติประชาชนอย่างสันติ

  เมื่อ เร็วๆนี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษั…

Read More

กรมวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565

ภายใต้หัวข้อ “80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เช…

Read More