กรมวิทย์ฯ ศึกษาอนุรักษ์พันธุ์และจัดทำฐานข้อมูลทางพันธุกรรม นำร่อง “พริกไทยและกระวาน” ซึ่งเป็นพืชที่ใช้ทำอาหารและยาหลายชนิด เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาพันธุ์ เพิ่มมูลค่าการส่งออกสมุนไพร

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย…

Read More

ปทุมธานี ญาติธรรมอำเภอลำลูกกาจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ปทุมธานี ญาติธรรมอำเภอลำลูกกาจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ผู้สื่อข่าวราย…

Read More

ทวิตเตอร์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิดบริการใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรี โดยแจ้งช่องทางที่ให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีการค้นคำที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศ

ทวิตเตอร์ ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิดบริการใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาความรุนแรงทา…

Read More