ปทุมธานี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรือน

ปทุมธานี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการผลิตภ…

Read More

มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมระบบปฏิบัติการ ให้กับ รพ.สต.หนองไผ่

มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมระบบปฏิบัติการ ให้กับ รพ.สต.หนองไผ่ ว…

Read More

ไทย สมายล์ บัส และ อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต นำรถและเรือพลังงานไฟฟ้า โชว์ นายกรัฐมนตรี พิธีเปิดท่าสาทรและท่าช้าง พร้อมขานรับนโยบายการเดินทางไร้มลพิษ

ไทย สมายล์ บัส และ อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต นำรถและเรือพลังงานไฟฟ้า โชว์ นายกรัฐมนตรี พิธีเปิด…

Read More

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผลผลิตคุณภาพจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บุหงาซิเร๊ะ อำเภอโคกโพธิ์//

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผลผลิตคุณภาพจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บุหงาซิเร๊ะ อำเภอโคกโพธิ์/…

Read More