กระบี่ – ย่าทวดอายุ 102 ความจำเยี่ยมสามารถท่องจำ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูกอย่างแม่นยำ

กระบี่ – ย่าทวดอายุ 102 ความจำเยี่ยมสามารถท่องจำ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูกอย่างแม่นยำ วันที่…

Read More

ปราจีนบุรี-กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120

ปราจีนบุรี-กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 25…

Read More

นิพนธ์ฯ ลั่น บุญที่ยิ่งใหญ่คือบุญจากการทำงานเพื่อรักษาชีวิตประชาชน

นิพนธ์ฯ ลั่น บุญที่ยิ่งใหญ่คือบุญจากการทำงานเพื่อรักษาชีวิตประชาชน พร้อมมอบหมายนายอำเภอ ใน…

Read More

120ปี กรมชลประทาน “เฉลิมชัย” ประกาศเร่งพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลกสร้างความั่นคงด้านอาหาร ตั้งเป้าขยายพื้นที่ชลประทาน  51.08 ล้านไร่ ภายในปี 80 

120ปี กรมชลประทาน “เฉลิมชัย” ประกาศเร่งพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนครัวไทยสู่ครัวโลกส…

Read More