เพชรบูรณ์-ศอ.ปส.จ.พช. ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายเป็นราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพชรบูรณ์-ศอ.ปส.จ.พช. ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม…

Read More

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถ…

Read More

รมว.สุชาติ ส่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี เปิดติวเข้มทีมสหวิชาชีพ มุ่งขจัดค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้หมดสิ้นทุกมิติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรี “สุรชัย” เปิดอบรมเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังค…

Read More

สระบุรี/เทศบาลเมืองสระบุรีจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปีงบประมาณ 2565

สระบุรี/เทศบาลเมืองสระบุรีจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อสร้างความปลอดภั…

Read More

เผ่นออกนอกประเทศเกือบหมด ผู้ต้องหาหนีหมายจับคดีฮั้วประมูลรถซ่อมทาง อบจ.สงขลา

เผ่นออกนอกประเทศเกือบหมด ผู้ต้องหาหนีหมายจับคดีฮั้วประมูลรถซ่อมทาง อบจ.สงขลา   วันที่…

Read More