โครงการ “หลากวิถี ใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน สร้างสานสัมพันธ์ที่ดี ในสังคมพหุวัฒนธรรม

โครงการ “หลากวิถี ใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ …

Read More

นิพนธ์ รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา หลังพายุพัดแรงทำบ้านเรือนได้รับความเสียหาย สั่งการ เร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว

นิพนธ์ รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา หลังพายุพัดแรงทำบ้านเรื…

Read More

พิจิตร-โรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมพิจิตรหนุนงบจ้างครูช่วยโรงเรียนรอบโรงงาน

พิจิตร-โรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมพิจิตรหนุนงบจ้างครูช่วยโรงเรียนรอบโรงงาน วันที่ 2 ก.ค.2565 นา…

Read More

กระบี่-เรือประมงกระบี่เฮ! วางอวนคืนเดียว จับปลากระมงได้ร่วม 10 ตัน หลังเปิดอ่าววันแรก เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในทะเล

กระบี่-เรือประมงกระบี่เฮ! วางอวนคืนเดียว จับปลากระมงได้ร่วม 10 ตัน หลังเปิดอ่าววันแรก เกิด…

Read More

เชียงใหม่ -การฝึกอบรม 3 สมดุล พัฒนาบุคลากรขั้นสูง ด้านการให้บริการผู้สูงอายุ

เชียงใหม่ -การฝึกอบรม 3 สมดุล พัฒนาบุคลากรขั้นสูง ด้านการให้บริการผู้สูงอายุ วันที่ 1 กรกฎ…

Read More