“เชียงราย”ทหาร ตรวจคนเข้าเมือง จับรายวันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายชายแดนแม่สาย”

“เชียงราย”ทหาร ตรวจคนเข้าเมือง จับรายวันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายชายแดนแม่สาย&#…

Read More

กระทรวงเกษตรไทย-ญี่ปุ่นตกลงขยายความร่วมมือมิติใหม่เขื่อม 4,200 องค์กร บนแพลตฟอร์มFKIIเพิ่มโอกาสการค้าการลงทุน2ประเทศ

“อลงกรณ์”เผยเน้นการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปสู่เกษตรมูลค่าสูงรวมทั้งอาหารแห่งอนาค…

Read More

เพชรบูรณ์-สนง.วัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ เตรียมผุดท่องเที่ยวลำบากวิถี ชีวิตดี๊ดีที่บ้านซับสวัสดิ์

เพชรบูรณ์-สนง.วัฒนธรรม จ.เพชรบูรณ์ เตรียมผุดท่องเที่ยวลำบากวิถี ชีวิตดี๊ดีที่บ้านซับสวัสดิ…

Read More

สระบุรี/ปลัดมหาดไทยเป็นประธานเปิดประตูคลองส่งน้ำคลองเพรียว “ต้นแบบการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำของ จ.สระบุรี

สระบุรี/ปลัดมหาดไทยเป็นประธานเปิดประตูคลองส่งน้ำคลองเพรียว “ต้นแบบการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขป…

Read More

ยะลา-เบตงผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง และตัวแทน ส.ส.ยะลา เขต3 ร่วมกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้

เบตง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง และตัวแทน ส.ส.ยะลา เขต3 ร่วมกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ …

Read More