สวนนงนุชพัทยา สืบสานวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น ถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา

สวนนงนุชพัทยา สืบสานวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 ต้น ถวายวัดเนื่องในวันเข้า…

Read More

นิพนธ์ ย้ำ คนไทยต้องเข้าถึง”ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน”อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมบูรณาการสร้าง”ความปลอดภัยทางถนน” ทั้ง 2 ส่วนต้องเดินควบคู่กัน เพื่อลดอัตราการตายและพิการ

นิพนธ์ ย้ำ คนไทยต้องเข้าถึง”ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน”อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีมาต…

Read More

ประกันสังคม แจงความคืบหน้าการเลือกตั้ง ผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนผู้ประกันตนเป็นบอร์ดประกันสังคม

ประกันสังคม แจงความคืบหน้าการเลือกตั้ง ผู้แทนนายจ้าง และผู้แทนผู้ประกันตนเป็นบอร์ดประกันสั…

Read More

ฉะเชิงเทรา-ก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรคู่รักอิ่มบุญอิ่มสุขอิ่มอร่อยในงานหนึ่งร้อยปีรั้วโรงเรียนวัดหัวสำโรง

ฉะเชิงเทรา-ก๋วยเตี๋ยวไก่สูตรคู่รักอิ่มบุญอิ่มสุขอิ่มอร่อยในงานหนึ่งร้อยปีรั้วโรงเรียนวัดหั…

Read More