พม. จับมือ ศธ. และ ตร. จัดกิจกรรม “Safety Safety Safety ร่วมสร้างสังคมดี สังคมปลอดภัย” มุ่งให้เด็กเยาวชน เป็นพลเมืองที่ดี

พม. จับมือ ศธ. และ ตร. จัดกิจกรรม “Safety Safety Safety ร่วมสร้างสังคมดี สังคมปลอดภัย” มุ่…

Read More

“ผอ.ฟ้า”ใจบุญส่งมอบพระสมเด็จให้เจ้าหน้าที่ ทหารและตำรวจ 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

“ผอ.ฟ้า”ใจบุญส่งมอบพระสมเด็จให้เจ้าหน้าที่ ทหารและตำรวจ 3 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นขวัญกำล…

Read More

“นิพนธ์” เสนอตัดมาตรา6(2) ถกร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…. เพื่อหาข้อสรุปในส่วนของกฏหมายฉบับนี้

“นิพนธ์” เสนอตัดมาตรา6(2) ถกร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริ…

Read More

บิ๊กต่อศักดิ์ ผช.ผบ.ตร. ว่าที่ รอง ผบ.ตร.นำเด็กนักเรียนวังน้ำเขียว จิตอาสา ตำรวจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กว่า 4,500 ต้น ในผืนป่าชีวะมณฑลสะแกราช

บิ๊กต่อศักดิ์ ผช.ผบ.ตร. ว่าที่ รอง ผบ.ตร.นำเด็กนักเรียนวังน้ำเขียว จิตอาสา ตำรวจ ปลูกป่าเฉ…

Read More