กาฬสินธุ์ ออกหน่วยพอ.สว.บำบัดทุกข์บำรุงสุขชาวอำเภอร่องคำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ส่วนราชการ ออกให้บริการประชาชน …

Read More

กาฬสินธุ์ ติวเข้มเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์

กกต.กาฬสินธุ์เตรียมความพร้อมทบทวนความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้ง ในก…

Read More

นครนายก – แทนความห่วงใย (หนุ่ม) เกรียงไกร กิตติธเนศวร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน ที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยที่ชำรุด

นครนายก – แทนความห่วงใย (หนุ่ม) เกรียงไกร กิตติธเนศวร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน ที…

Read More

ลำปาง-เหมืองแม่เมาะ ส่งมอบพื้นที่อนุรักษ์ซากหอยขมดึกดำบรรพ์ แก่กรมป่าไม้

กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ร่วมลงนาม ทำบันทึกส่งมอบคืนพื้นที่ซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิลหอยขม อายุ 13 ล้านป…

Read More

เพชรบูรณ์-รองผู้ว่าฯ นำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานราชการต่างๆไปให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยสูงอายุยากไร้ ที่ประสบอุบัติเหตุ จนกลายเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง

เพชรบูรณ์-รองผู้ว่าฯ นำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมเครื่องอุปโภ…

Read More