กระบี่-รง.โต้ มีการซื้อขายถูกต้อง เชื่อว่าถูกกลั่นแกล้ง หลังอธิบดี DSI ลุยอายัดโรงงานและทรัพย์สิน บ.วิเศษปาล์มฯ มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

กระบี่-รง.โต้ มีการซื้อขายถูกต้อง เชื่อว่าถูกกลั่นแกล้ง หลังอธิบดี DSI ลุยอายัดโรงงานและทร…

Read More

รมว.เกษตรฯ เปิดงานใหญ่ ตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม

รมว.เกษตรฯ เปิดงานใหญ่ ตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม วันที…

Read More