นครนายก – คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5”จังหวัดนครนายก

นครนายก – คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสม…

Read More

(สุรินทร์)“ มทบ.25 จัดกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระพันปีหลวง ”

(สุรินทร์)“ มทบ.25 จัดกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระพันปีหล…

Read More

สพฐ.”อัปเดต” นักการเงิน หนุนการบริหารถูกต้อง รวดเร็ว ถูกใจผู้รับบริการ คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ

สพฐ.”อัปเดต” นักการเงิน หนุนการบริหารถูกต้อง รวดเร็ว ถูกใจผู้รับบริการ คุ้มค่ามีประสิทธิภา…

Read More