อธิบดี พก. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม. กรุงเทพฯ ประจำปี 2565

อธิบดี พก. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อพม. กรุงเทพฯ ประจำปี 2565 เมื…

Read More

สระบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชน

สระบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง…

Read More

“อลงกรณ์”เดินลึกรุกพัฒนาเพชรบุรีคิกออฟโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนทุกตำบลเป็นจังหวัดแรก

“อลงกรณ์”เดินลึกรุกพัฒนาเพชรบุรีคิกออฟโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนทุกตำบลเป็นจ…

Read More