“จุรินทร์” มั่นใจการเมืองไทยไม่ถึงทางตัน ย้ำ ปชป.ทำเพื่อประเทศ พรรคการเมืองเพื่อคนๆเดียว ทำประเทศพังมามากต่อมากแล้ว

“จุรินทร์” มั่นใจการเมืองไทยไม่ถึงทางตัน ย้ำ ปชป.ทำเพื่อประเทศ พรรคการเมืองเพื่อคนๆเดียว ท…

Read More

นครนายก – วัดธรรมปัญญา (หลวงพ่อเสาร์ 5 ) จัดพิธีบรรจุหัวใจ สร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ องค์ประธาน มีความสูง 5 เมตร

วัดธรรมปัญญา (วัดหลวงพ่อเสาร์ 5) จัดพิธีบรรจุหัวใจ สร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ องค์ประธานมีความ…

Read More