จ.กาฬสินธุ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว จำนวน 107 แปลง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วครา…

Read More

สุโขทัย-เทศบาลศรีนครเตรียมความพร้อมรวมพลังใจบุคลากรบริการประชาชน

สุโขทัย-เทศบาลศรีนครเตรียมความพร้อมรวมพลังใจบุคลากรบริการประชาชน เทศบาลศรีนครเปิดโครงการอบ…

Read More

จันทบุรี-มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 21 หมู่บ้าน

จันทบุรี-มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำ…

Read More

กาฬสินธุ์ สวมชุดผู้ไทห่มสไบแพรวารำบวงสรวงพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองคนแรก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรประจำปี 2565…

Read More