ยะลา-เบตง จับชายขี่วินมอไซร์ด่านพรมแดนไทย มาเลเซียขายยาไอซ์

เบตง เจ้าหน้าที่ ตชด. ฝ่ายปกครอง จับชายขี่วินมอไซร์ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักลอบขายยาไอซ์ …

Read More

จันทบุรี-จัดโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปูทะเล) และโครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งv

จันทบุรี-จัดโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (ปูทะเล) และโครงการส่งเ…

Read More

จันทบุรี-ธนาคารกรุงไทยขยายสาขาการให้บริการธุรกรรมการเงินในศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี อำนวยความสะดวกประชาชน นักท่องเที่ยว

จันทบุรี-ธนาคารกรุงไทยขยายสาขาการให้บริการธุรกรรมการเงินในศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี อำนว…

Read More

สระบุรี/ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2564-2565

สระบุรี/ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2564-2565 ที่หอประชุมศูน…

Read More

กาฬสินธุ์-ชาวเขาวงร้องเพลงใต้ร่มพระบารมีสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9

พสกนิกรชาวอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจาก…

Read More