เชียงใหม่-รมช.ศธ. คุณหญิงกัลยา เปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2

รมช.ศธ. คุณหญิงกัลยา เปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2(T…

Read More

สุโขทัย-นายกอบจ.สุโขทัย รับหน้าเสื่อหนุนจัดแสงเสียงหน้าตางานลอยกระทงสุโขทัยให้ชมฟรีเพื่องานระดับโลกเต็มรูปแบบ

สุโขทัย-นายกอบจ.สุโขทัย รับหน้าเสื่อหนุนจัดแสงเสียงหน้าตางานลอยกระทงสุโขทัยให้ชมฟรีเพื่องา…

Read More

จ.จันทบุรีรับมอบสิ่งของจากเครือเซ็นทรัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย

จ.จันทบุรีรับมอบสิ่งของจากเครือเซ็นทรัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจ…

Read More

กองทัพเรือจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 169 ปี

กองทัพเรือจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 169 ป…

Read More

ปทุมธานี-ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดจวน ต้อนรับผู้ว่าฯชัชชาติ เพื่อหารือการทำงานแบบไร้รอยต่อ

ปทุมธานี-ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดจวน ต้อนรับผู้ว่าฯชัชชาติ เพื่อหารือการทำงานแบบไร้รอยต่อ เมื่…

Read More