หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ นางสาว ไพรจิตรา ดาบพิมพ์ศรี เป็นผู้แทนในองค์ เชิญผ้าไตรกฐินประทาน

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่…

Read More

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงกรุณาให้ นางสาว ชญาณิศา ฐานิชณาณัณ เป็นผู้แทนในองค์ เชิญผ้าไตรกฐินประทาน

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่…

Read More

ก.แรงงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จ.ชลบุรี

ก.แรงงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร พระอารามหลวง …

Read More

“เฉลิมชัย”มอบนโยบายกรมปศุสัตว์แก้ไขปัญหาลิงแสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคลิงสู่คน

”อลงกรณ์”เดินหน้าทันทีนำกรมปศุสัตว์ประชุมจังหวัดเพชรบุรี 1 พฤศจิกายนนี้แก้ปัญหาลิงแสมพระนค…

Read More

ดร.ปราโมทย์ฯ รับโล่ห์เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเบญจมบพิตร” งาน “122 ปี เบญจมบพิตร กาลครั้งหนึ่งในความทรงจำ”

ดร.ปราโมทย์ฯ รับโล่ห์เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเบญจมบพิตร” งาน “122 ปี เบญจม…

Read More