จันทบุรี-ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียน ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก ร่วมประชุมขอปรึกษาและขอมาตรการควบคุมคุณภาพ “ทุเรียนไทย” เพื่อการส่งออก ปี2566

จันทบุรี-ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียน ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก ร่วมประชุมขอป…

Read More

ตราด-อิ่มบุญ อิ่มใจ บริจาคโลหิต กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลอําเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือประชาชน

ตราด-อิ่มบุญ อิ่มใจ บริจาคโลหิต กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลอํา…

Read More

นราธิวาส-ชมรมพุทธแดนใต้ ประณาม คาร์บอมบ์ ต่อผู้บริสุทธิ์ ไร้มนุษยธรรม ขณะที่แม่ทัพ 4 สั่งเพิ่มระดับความเข้มข้น มาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ชายแดนใต้

นราธิวาส-ชมรมพุทธแดนใต้ ประณาม คาร์บอมบ์ ต่อผู้บริสุทธิ์ ไร้มนุษยธรรม ขณะที่แม่ทัพ 4 สั่งเ…

Read More

(สุรินทร์) ผบ.มทบ.25 ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวทหารใหม่ มอบผ้าห่มและถุงยังชีพ ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ที่ประสบภัยหนาว

(สุรินทร์) ผบ.มทบ.25 ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวทหารใหม่ มอบผ้าห่มและถุงยังชีพ ให้กับประชาชนผู้…

Read More