นราธิวาส-รองแม่ทัพภาคที่ 4 เปิดมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1

นราธิวาส-รองแม่ทัพภาคที่ 4 เปิดมหกรรมกีฬาสร้างสุขชายแดนใต้ “วาบูลันเกมส์” ครั้งที่ 1 วันนี…

Read More

จันทบุรี-ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ปลูกผักกินเอง มีเหลือแบ่งปัน น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จันทบุรี-ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกร…

Read More

พิจิตร-ผู้ว่าฯพิจิตรสั่งลุยล่านายทุนใช้แรงงานต่างด้าวระเบิดภูเขาหาแร่ทองคำ

พิจิตร-ผู้ว่าฯพิจิตรสั่งลุยล่านายทุนใช้แรงงานต่างด้าวระเบิดภูเขาหาแร่ทองคำ วันที่ 6 ธันวาค…

Read More

“บลูเทค ซิตี้” ประสานความร่วมมือกับกลุ่มภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU สร้างทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแห่งแรกของประเทศไทย

“บลูเทค ซิตี้” ประสานความร่วมมือกับกลุ่มภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU สร้างทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแ…

Read More

เพชรบูรณ์-จัดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพชรบูรณ์-จัดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบ…

Read More