สระบุรี/ผวจ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบรี ร่วมปภ. ประกันภัย เปิดโครงการยางเก่าแปรสภาพร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุกับจังหวัดสระบุรี

สระบุรี/ผวจ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบรี ร่วมปภ. ประกันภัย เปิดโครงการยางเก…

Read More

ยอดขายสลากดิจิทัล งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (5 วัน) จำหน่ายแล้ว 12.42 ล้านฉบับ เหลือสลากจำหน่าย 3.82 ล้านฉบับ

ยอดขายสลากดิจิทัล งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (5 วัน) จำหน่ายแล้ว 12.42 ล้านฉบับ เหลือสลากจำ…

Read More

“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมืองมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย

“อลงกรณ์”เดินหน้าพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมืองมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและอาหารปลอดภัย วัน…

Read More

ปทุมธานี ชาวลาดหลุมแก้วร่วมรณรงค์วันดินโลกสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของดิน

ปทุมธานี ชาวลาดหลุมแก้วร่วมรณรงค์วันดินโลกสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของดิน เมื่อวันที…

Read More

ตราด-ไปไม่ถึงโกดัง หนุ่มวัย 38 ปี ขับรถ 10 ล้อ บรรทุกนํ้าสมสายชูมาเต็มคันรถเกิดหลับในเสียหลักหักหลบพลิกควํ่าตะแคงบาดเจ็บ 1 ราย

ตราด-ไปไม่ถึงโกดัง หนุ่มวัย 38 ปี ขับรถ 10 ล้อ บรรทุกนํ้าสมสายชูมาเต็มคันรถเกิดหลับในเสียห…

Read More