รถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าขบวนแรก ถึงที่หมายด้วยความเรียบร้อย ตำรวจคุ้มกันเข้มตลอดเส้นทาง ปล่อยคาราวานบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าอีก 2 สาย ขึ้นเหนือ – อีสาน “ศลต.ตร.” เตือนเลือกตั้งล่วงหน้า ห้ามขาย จ่ายแจก จัดเลี้ยงสุรา

รถขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าขบวนแรก ถึงที่หมายด้วยความเรียบร้อย ตำรวจคุ้มกันเข้มตลอดเส้นทา…

Read More

(สุรินทร์) มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมใจมอบถังบรรจุน้ำ และแจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบ

(สุรินทร์) มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมใจมอบถังบรรจุน้ำ และแจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดช…

Read More

สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ซี เขต 10 และเขต 11 ภูมิภาคที่ 5 ร่วมประชุมและรายงานสถานะและกิจกรรมของสโมสรฯ

สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ซี เขต 10 และเขต 11 ภูมิภาคที่ 5 ร่วมประชุมและรายงานสถานะและกิจกร…

Read More