นราธิวาส-ป.ป.ช.นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ว่ามีเอกชนบางรายการถมดินรุกล้ำที่สาธารณะ (คลองระบายน้ำ)

นราธิวาส-ป.ป.ช.นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับเรื่อ…

Read More

สมุทรปราการ-“ปตท.” จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบความปลอดภัย โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

สมุทรปราการ-“ปตท.” จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบความปลอดภัย โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จ…

Read More

เพชรบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.1 มอบกระเป๋าลายพรางให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพ่อขุนผาเมือง

เพชรบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ม.1 มอบกระเป๋าลายพรางให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเ…

Read More

IWRM ร่วมลงนามความมือ กับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โครงการสินเชื่อสวัสดิการพนักงานองค์กร

IWRM ร่วมลงนามความมือ กับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โครงการสินเชื่อสวัสดิการพนั…

Read More