นครนายก – โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการตามวิถีชีวิตไทยพวน bike for likeThai-Phuan2023

จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการตามวิถีชีวิตไทยพวน bike fo…

Read More

ฟ้าเปิด ในพิธีเบิกเนตร “องค์พระประธานปางไสยาสน์” วัดเทพประสาทเตาถ่าน

ตามที่ ด.ต.ธวัชชัย ทับทิม และครอบครัว ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้จัดสร้างองค์พระประธาน ปางไสย…

Read More