นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีร่วมกิจกรรมแข่งขันตกปลาแบบบุฟเฟต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดทีตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดีร่วมกิจกรรมแข่งขันตกปลาแบบบุฟเฟต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไ…

Read More

ชัยภูมิ-เดินหน้าเพิ่มศักยภาพเปิดพื้นที่พิเศษเสริมฐานรองรับการท่องเที่ยวไทยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรายได้ต่อปีพุ่ง

ชัยภูมิ – เร่งช่วยฟื้นกระตุ้นเศรษฐกิจที่เคยซบเซา เปิดพื้นที่พิเศษสร้างฐานอาชีพสร้างงานสร้า…

Read More