ก.แรงงาน MOU ผู้ตรวจการแผ่นดิน สร้างเครือข่ายในพื้นที่ ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม

ก.แรงงาน MOU ผู้ตรวจการแผ่นดิน สร้างเครือข่ายในพื้นที่ ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม วันที่ …

Read More

พระนวกะ จชต. 573 รูป บวชสืบสานพระพุทธศาสนา หลังพบ พระประจำวัดน้อยลง ด้าน เลขาฯ ศอ.บต. เผย พระบวชใหม่ช่วยจรรโลงใจ คนแดนใต้ พร้อมหนุน-รักษาศาสนาเต็มความสามารถ

พระนวกะ จชต. 573 รูป บวชสืบสานพระพุทธศาสนา หลังพบ พระประจำวัดน้อยลง ด้าน เลขาฯ ศอ.บต. เผย …

Read More

เชียงใหม่- ทกจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม มนต์เสน่ห์ยามแลง แสงล้านนาเส้นทาง“ปั้นดินเป็นแสง ส่องแฮงศรัทธา”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเ…

Read More