“เป้” นายกเล็ก พลูตาหลวง นำทีมงาน “รำวงย้อนยุคงานวัด” ฉลองทอดผ้าป่าสามัคคี นำรายได้ถวายสำนักสงฆ์เขาพลูตาหลวง และมอบให้องค์กรสตรี เพื่อสาธารณะประโยชน์และสังคม ในวันสตรีไทย 2566

“เป้” นายกเล็ก พลูตาหลวง นำทีมงาน “รำวงย้อนยุคงานวัด” ฉลองทอดผ้าป่…

Read More

เชียงใหม่-สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ แถลงประกวดซอพื้นเมืองล้านนาไทยเชียงใหม่ และกิจกรรมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ

เชียงใหม่-สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ แถลงประกวดซอพื้นเมืองล้านนาไทยเช…

Read More