กระบี่-ทกจ. กระบี่ จับมือ นายกสมาคมท่องเที่ยวกระบี่ ลงตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ก่อนเข้าฤดูกาล “Green Season”

กระบี่-ทกจ. กระบี่ จับมือ นายกสมาคมท่องเที่ยวกระบี่ ลงตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ ก่อนเข้าฤดูกา…

Read More

ฉะเชิงเทรา-หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าวงาน เดินวิ่งสมาธิ วิสาชะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ประจำปี พ.ศ.2567

ฉะเชิงเทรา-หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าวงาน เดินวิ่งสมาธิ วิสาชะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ล…

Read More