สุราษฎร์ธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สุราษฎร์ธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ประกอบพิธีเจริญ…

Read More

ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานพิธี กดแท่นพิมพ์นำฤกษ์สร้างเหรียญเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูนันทจริยาภรณ์

ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานพิธี กดแท่นพิมพ์นำฤกษ์สร้างเหรียญเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์ พระครู…

Read More

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมพลังบุญ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 72 ตัว

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมพลังบุญ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1 ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 72 ตัว…

Read More