นิพนธ์ “เปิดใจ”ขอบคุณสื่อมวลชน นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชน

นิพนธ์ “เปิดใจ”ขอบคุณสื่อมวลชน นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชน

ในช่วงที่ผ่านมา เผย พรรค ปชป จะนำกระจกนี้ไปสู่การปรับปรุงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน พร้อมยืนยันความพร้อมทุกด้านเพื่อการเลือกตั้ง ปี 66 ที่จะมาถึง ด้วยอุดมการณ์ – ทันสมัย ที่ทำได้ไว ทำได้จริง สานนโยบายชู “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” ให้มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ 31 ธันวาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้อำนวยเตรียมการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเปิดใจต่อสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา ในโอกาสที่สื่อมวลชนจังหวัดสงขลาโดย นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ นำตัวแทนสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าอวยพรปีใหม่แก่นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคปชป.ฯ ณ บ้านพัก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยนายนิพนธ์ได้กล่าวกับสื่อมวลชนในส่วนของการเตรียมความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ช่วงหนึ่งว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของกระทรวงมหาดไทยด้วยดีเสมอมา ซึ่งตั้งแต่สมัยเป็นนายก อบจ.สงขลา จนถึงได้เข้ามาทำหน้าที่ในส่วนกลางจึงต้องขอขอบคุณ ส่วนในเรื่องของการเมืองนั้นขณะนี้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งซึ่งพรรคปชป.ก็มีความพร้อมในการนำทัพ โดยขณะนี้พรรคได้ออกป้ายมาชุดแรกคือ “สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ปชป.ทำมาต่อเนื่องคือในเรื่องของการสร้างคน เพราะ สิ่งที่พรรคทำมาต่อเนื่องคือในเรื่องของการศึกษา เริ่มตั้งแต่อนุบาลชนบท มาเป็นศูนย์เด็กเล็ก จนถึงนมโรงเรียน กินอาหารกลางวัน และตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา นี่จะอยู่ในโหมดของการสร้างคน และอีกหลายเรื่องทั้งเรื่องของเงินผู้สูงอายุ ซึ่งพรรคปชป.ได้ปูทางเอาไว้จนถึงปัจจุบัน จึงต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคน และวันนี้พรรคก็พร้อมเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง นอกจากสโลแกนที่ปชป.ใช้ นอกจากสร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติแล้ว ปชป.ทำได้ไว ทำได้จริง

ซึ่งสรุปมาจากการที่พรรคเข้าร่วมกับรัฐบาล เกือบสี่ปีมานี้ สิ่งแรกที่ปชป.ยื่นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลคือการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในพืช 5 ชนิด และก็สามารถทำได้เลย และที่น่ายินดีก็คือทำนโยบายประกันรายได้มาร่วม 4 ปี ไม่มีความเสียหายในเรื่องของการหักหัวคิวหรือทุจริต อะไรทั้งสิ้น เพราะเป็นการโอนเงินจากธนาคารธกส.เข้าสู่บัญชีของเกษตรกรโดยตรง นี่คือความโปร่งใสของนโยบายนี้ ทำได้ไว ทำได้จริง นี่คือสิ่งที่ปชป.ทำได้ มาถึงวันนี้ ปชป.ใช้ความทันสมัย จะเห็นได้ว่าท่านหัวหน้าจุรินทร์เคยนำใช้คำว่าอุดมการณ์-ทันสมัย ซึ่งพรรคปชป.ใช้คำว่าทันสมัยในการแก้ปัญหาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทันสมัย คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงนวัตกรรมที่จะสามารถนำมายกระดับในเรื่องนี้มาปรับใช้ให้เหมาะสม ซึ่งเรามีความพร้อม มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่าง ศ.ดร.สุชัชวีรย์ สุวรรณสวัสดิ์ รวมถึงบุคลากรแวดวงทางการศึกษาอีกหลายท่าน ตลอดจนถึงการเพิ่มการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาเพื่อผลิตคนให้ตรงตามความต้องการแรงงานของโลกการลงทุน รวมถึงเศรษฐกิจทันสมัย และ เกษตรทันสมัย สิ่งเหล่านี้เราจะดูแลรวมถึงปัญหาของพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ซึ่งเรามีปัญหาของการประมงมามากตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา แม้พรรคดูแลกระทรวงเกษตรแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งตามหลักที่รองนายกที่ดูแลกระทรวงเกษตรต้องได้เป็นประธานประมงแห่งชาติ แต่ในที่สุดเขาก็ไม่ให้ท่านรองนายกที่ดูแลกระทรวงเกษตรดูแลประมง อันนี้จึงเป็นอีกข้อหนึ่ง เราจะต้องมาดูแลชาวประมงให้มากขึ้น

นอกจากนี้ พรรค ปชป. ยังสนับสนุนแนวคิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น เพราะจากการศึกษาวิจัยพบว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง และแพะเนื่องจากสามารถใช้ได้ทั่งการบริโภคและทำบุญด้านพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ดังนั้นด้านนโยบายจึงควบคุมทุกมิติแล้ว ใน 3 ยุทธศาสตร์ ที่ได้เรียนมาในเรื่องของ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ จึงกล่าวยืนยันได้ว่าพรรคปชป.พร้อม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่แล้วเราได้รับความเสียหายอย่างมาก ดังนั้นอันนี้จึงเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งของพรรคปชป. ทั้งนี้ปชป.ก็ต้องยอมรับในสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตและพร้อมแก้ไข จะไม่ทำซ้ำ และบอกได้เลยว่า ปชป.พร้อมเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง และพร้อมนำประเทศสู่ความทันสมัย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts