จันทบุรี-สถิติ 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ รวม 5 วัน จันทบุรีพบผู้เสียชีวิต 5 ราย สาเหตุประมาทขับรถเร็ว

จันทบุรี-สถิติ 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ รวม 5 วัน จันทบุรีพบผู้เสียชีวิต 5 ราย สาเหตุประมาทขับรถเร็ว จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนผู้บาดเจ็บ 19 ราย ช่วงเดินทางกลับทำงานหลังพักผ่อนขอผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ


นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการฯ ว่า จังหวัดจันทบุรีมีข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งสิ้น 22 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บ Admit นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 19 ราย โดยจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ อำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครฯ ในการตั้งจุดตรวจรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เข้มงวดผู้ใช้รถใช้ถนน ครอบคลุมบนถนนสายหลักและถนนสายรองด่านชุมชนเชื่อมต่อหมู่บ้านทั้ง 10 อำเภอ รวม 21 จุดตรวจ เรียกตรวจรถไปแล้วทั้งสิ้น 27,790 คัน ดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร รวม 5,386 ราย แยกเป็นไม่สวมหมวกนิรภัย 1,478 ราย ,ไม่มีใบขับขี่ 1,445 ราย ,ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 834 ราย ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 794 ราย ,มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 369 ราย , เมาสุรา 264 ราย , ขับรถย้อนศร 85 ราย ,ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ 47 ราย ,ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 39 ราย , และแซงในที่คับขัน 31 ราย


ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”มีเป้าหมายดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2566 และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ Admit ลดลงจากค่าเฉลี่ยสามปีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สรุปคือช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ จันทบุรี ควรมีอุบัติเหตุไม่ควรเกิน 26 ครั้ง บดเจ็บ Admit ไม่ควรเกิน 24 ราย และเสียชีวิตไม่ควรเกิน 4 ราย และชาวงนี้ประชาชนทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเพื่อกลับมาทำงานดังนั้นบนท้องถนนจึงมีการจราจรหนาแน่นจึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ หากเหนื่อยล้า หรือง่วงก็ควรจอดพัก อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts