นราธิวาส-ผบ.บก. ควบคุมสุริโยทัย ตรวจเยี่ยมมอบขวัญ ให้กำลังใจ กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

นราธิวาส-ผบ.บก. ควบคุมสุริโยทัย ตรวจเยี่ยมมอบขวัญ ให้กำลังใจ กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 3 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ฐานปฎิบัติการชุดป้องกันชายแดน กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งกองร้อยป้องกันชายแดนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ในการนี้ ได้เครื่องอุปโภค บริโภค มอบเป็นของขวัญ และอวยพรปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ต่อไป

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย ได้เข้าเยี่ยม ประชาชน ที่อยู่รอบๆ ท่าข้ามลีแย ตรงข้ามประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวบ้าน ในการสอดส่องดูแล แรงงานต่างด้าวและสิ่งของผิดกฎหมาย และแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงที เพื่อรักษาประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ตลอดจนได้พบปะ และสั่งการให้ ชุดปฎิบัติการพิทักษ์พื้นที่ เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน สกัดกั้นพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวน โดยให้หน่วยได้บูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด การเสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำนโยบาย/ข้อสั่งการของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการการทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ การป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดยกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมทั้งการกำกับดูแลในความเป็นอยู่ การกินการนอน สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ กำลังพลให้ดี และทุกนายต้องมีระเบียบมีวินัย การไม่ปิดบังความจริงในการรายงาน และเน้นย้ำปลูกฝังให้กำลังพลเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเป็นทหารอาชีพที่พร้อมทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยแท้จริง”

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts