ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ 3 แห่ง เพื่อติดตามการดำเนินการ และระดมกำลังให้ความช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย อับปาง

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ 3 แห่ง เพื่อติดตามการดำเนินการ และระดมกำลังให้ความช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย อับปาง


วันที่ 5 ม.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ 3 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ , สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน และ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ


การตรวจเยี่ยมครั้งนี้นอกเหนือจากการติดตามการดำเนินการของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักของสหกรณ์ ซึ่งมีผลการดำเนินการในไตรมาสแรกดีเยี่ยมแล้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือได้ขอให้สหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง พิจารณาระดมกำลังให้ความช่วยเหลือกำลังพลทั้งหมดที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย อับปางเพิ่มเติมจากที่สหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกของตนเองไปแล้วทั้งที่เสียชีวิต และบาดเจ็บ


ทั้งนี้เพื่อให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและกำลังพลที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์ภายในกองทัพเรือทั้ง 3 แห่ง อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และเป็นไปตามขีดความสามารถของแต่ละสหกรณ์อย่างเหมาะสมด้วย อันเป็นการหลอมรวมใจส่งมอบความช่วยเหลือด้วยความเป็นครอบครัวทหารเรือเดียวกัน

#navyfamily
#thetrustednavy
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts