สุโขทัย-ที่ปรึกษารมช.ศึกษาดร.ธาวิษ รับแจกันดอกไม้ผู้แทนพระองค์ยินดีขึ้นบ้านใหม่

สุโขทัย-ที่ปรึกษารมช.ศึกษาดร.ธาวิษ รับแจกันดอกไม้ผู้แทนพระองค์ยินดีขึ้นบ้านใหม่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ประทานมามอบให้แด่ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.19 น. นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติประวัติสำคัญแก่ครอบครัว วงศ์ตระกูล ถนอมจิตศ์ สืบไป โอกาสนี้มีท่านอธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

Related posts