เพชรบูรณ์-จิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพัฒนาพุทธอุทยานเพชบุระเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เพชรบูรณ์-จิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพัฒนาพุทธอุทยานเพชบุระเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

8 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพุทธอุทยานเพชบุระ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เพื่อเป็นการพัฒนาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และยังเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมี พระปณิธาน อันแน่วแน่ และมุ่งมั่น ในการแบ่งเบา พระราชภาระ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสืบสานรักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร และพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ได้ร่วมกันฟื้นฟูสระพุทธอุทยานเพชบุระ พร้อมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และร่วมกัน ปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อุทยานเพชบุระ

Related posts