สตูล จัดพิธีปลงผมนาคในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

สตูล จัดพิธีปลงผมนาคในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

วันนี้ 8 มกราคม 2565 ที่วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พระศรีวชิรมุนี เจ้าคณะจังหว้ดสตูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีนายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก


สำหรับจังหวัดสตูลมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 นาค ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะมีการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ซึ่งพระภิกษุสามเณรจะอยู่จำวัดเป็นระยะเวลา 15 วัน และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา เพื่อเกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมหาเถรสมาคม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งในส่วนของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts