ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจัดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจัดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 📈📈📈

💰💰💰 นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจัดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น ๑ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ โดยหลังจากพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ …

Related posts