จังหวัดสระบุรี/จัดประกวดร้องเพลง”รำวงมหาดไทย”และเพลงรำวงสระบุรี ในงานของดีและกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566

จังหวัดสระบุรี/จัดประกวดร้องเพลง”รำวงมหาดไทย”และเพลงรำวงสระบุรี ในงานของดีและกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566

ที่เวทีกลางงานของดีและกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทย” และ “รำวงสระบุรี” เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและบูรณาการทำงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร พร้อมคัดเลือกทีมตัวแทนระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดระดับประเทศ


ในการประกวด ได้ให้ทุกอำเภอส่งทีมเข้าร่วม อำเภอละ 1 ทีม รวม 13 ทีม มีนางรำประกอบ แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน จำนวน 3 ทีม และทำการแข่งขันเพื่อตัดสินในวันที่ 15 มกราคม 2566 ณ เวทีกลางงานกาชาดจังหวัดสระบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts