จันทบุรี ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาจันทบุรีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทรวม 104 รูป

จันทบุรี ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาจันทบุรีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทรวม 104 รูป

วันนี้ ( 13 ม.ค.66 ) ที่พุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ญาติ พี่ น้อง เจ้าภาพ ของนาคที่ร่วมโครงการอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีปลงผมนาค

ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทรวม 104 รูป แยกปฏิบัติธรรมที่วัดฝ่ายธรรมยุติ 45 รูป และวัดฝ่ายมหานิกาย 60 รูปประกอบด้วยวัดป่าคลองกุ้ง 9 รูป,วัดจันทนาราม 9 รูป,วัดบ้านขอมเวชทรัพย์ 9 รูป,วัดทรายงาม 9 รูป,วัดเขาสุกิม 9 รูป,วัดบูรพาพิทยาราม(พระอารามหลวง) 9 รูป,วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) 9 รูป,วัดโค้งสนามเป้า 9 รูป,วัดตะบกเตี้ย 9 รูป.วัดเกาะโตนด 8 รูป,วัดอ่างหิน 8 รูป และวัดใหม่เมืองจันท์ 7 รูป


หลังจากนั้นในเวลา 13.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ เจ้าภาพ และญาติของนาคที่ร่วมโครงการฯได้มอบผ้าไตรแก่นาคจำนวน 104 นาค หลังจากนั้นได้มีการแห่นาครอบองค์พระพุทธญาณรัตนศากยมุณี พระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี และพิธีบรรพชาสามเณรโดยมี พระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า และ พระครูวิบูล ธรรมานุศาสตร์ เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดวิเวการามเขาน้อยท่าแฉลบ เป็นประธานสงฆ์ หลังจากบรรพชาสามเณรเสร็จแล้ว สามเณรทั้ง 105 รูปได้แยกย้ายไปบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ ทั้งวัดฝ่ายธรรมยุติ และวัดฝ่ายมหานิกาย


จังหวัดจันทบุรีจึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร – อาหารสด พระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 15 – 28 มกราคม 2566 ที่ เวลา 08.00 – 08.30 น.โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts