กาฬสินธุ์ เดินแบบพัฒนาต่อยอดผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเดินแบบผ้าไทย “รวมพลคน กทบ. สืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดผ้าไทย” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชันษา 36 ปี


เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 13 มกราคม 2566 ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลคน กทบ. สืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดผ้าไทย” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชันษา 36 ปี วันที่ 8 มกราคม 2566 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนองแนวพระราโชบาย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสร้างอาชีพและรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และช่างทอใน จ.กาฬสินธุ์


จากนั้น นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ภาคเอกชน และอำเภอทุกอำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ กว่า 420 คน ร่วมเดินแบบผ้าไทยตามแนวคิด “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” โชว์ลายผ้าประจำอำเภอของแต่ละอำเภอ


นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมการเดินแบบ “ผ้าไทยใส่สนุก” การจัดนิทรรศการผ้าลายพระราชทาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ.กาฬสินธุ์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับ จ.กาฬสินธุ์ (กทบ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และภาคีเครือข่าย


ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสิกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานลายผ้าต้นแบบ ได้แก่ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” และ ”ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อให้ผู้ประกอบการ ช่างทอใน จ.กาฬสินธุ์ ได้พัฒนาเทคนิคการย้อมเส้นไหม ด้วยสีธรรมชาติ ออกแบบลายผ้า และส่งผ้าลายพระราชทานเข้าประกวด ประจำปี 2565 เข้ารอบระดับภาคเป็นอันดับ 1 ของภาคะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 85 ผืน และเข้ารอบระดับประเทศเป็นลำดับ 1 จำนวน 16 ผืน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 9 รางวัล นับเป็นความภาคภูมิใจของ จ.กาฬสินธุ์เป็นอย่างมาก


อย่างไรก็ตาม ในการจัดกิจกรรมรวมพลคน กทบ. สืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดผ้าไทย ครั้งนี้ นอกจากจะมีการเดินแบบผ้าไทยตามแนวคิดผ้าไทย ใส่ให้สนุก โชว์ลายผ้าประจำอำเภอของแต่ละอำเภอ แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการผ้าลายพระราชทาน และผ้าลายอัตลักษณ์ จ.กาฬสินธุ์ การแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองกาฬสินธุ์ บูธ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจ.กาฬสินธุ์ และโชว์รำวงมหาดไทยอีกด้วย

Related posts