จันทบุรี-ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จันทบุรี-ประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันนี้ ( 17 ม.ค.66 ) ที่ห้องจันทบูร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำ ข้าราชการตุลาการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมฯ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยผู้ว่าราชการได้วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นวันรัฐพิธีและไม่ถือเป็นวันหยุดเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการฑูต และนักปราชญ์ที่กล้าหาญ เห็นได้จากการกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด และทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชน ให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอย่างเสรี

ทรงยกเลิกจังกอบให้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกินแก่ประชาชน ทรงกระชับมิตรกับดินแดนต่างๆ ทั้งที่ใกล้เคียงและห่างไกล ทรงให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมและสร้างศาสนะวัตถุ ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดของกรุงสุโขทัย 50 ปี และที่สำคัญได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทย ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเป็นอารยชนของอาณาจักรสุโขทัย ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2376 ในขณะทรงผนวช จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดรัฐพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขึ้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts