เชียงใหม่-ซันสวีท จับมือ Pacific Seeds ยกระดับสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน หนุนอุตสาหกรรมเกษตรโตยั่งยืน

เชียงใหม่-ซันสวีท จับมือ Pacific Seeds ยกระดับสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน หนุนอุตสาหกรรมเกษตรโตยั่งยืน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด หรือ PACIFIC SEEDS ในเครือ แอดแวนต้า (ADVANTA) มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโต สร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตร ต่อยอดสู่การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บริษัทจึงได้สานต่อความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับ PACIFIC SEEDS ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนาน ซึ่ง PACIFIC SEEDS เป็นบริษัทในเครือ แอดแวนต้า (ADVANTA) ที่มีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ และเป็นผู้นำทางด้านงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดในเชิงการค้าที่ประสบผลสำเร็จ ด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยเชื่อมโยงเครือข่ายในการค้นคว้าวิจัยสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน สายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะกับการส่งเสริมการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและเหมาะที่จะใช้ในการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความมั่นคงด้านเมล็ดพันธุ์ ขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก

ด้าน นายประทัป บอส กรรมการบริษัท PACIFIC SEEDS กล่าวว่า บริษัทได้มองเห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจข้าวโพดหวานของเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง โดย PACIFIC SEEDS และ SUN ได้เริ่มมีความร่วมมือกัน ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการผลิตในระดับแปลงเกษตรกร จนได้สายพันธุ์ข้าวโพดหวานสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวในพื้นที่ปลูกให้ได้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ในปี 2564 มีการต่อยอดสู่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานคุณภาพสายพันธุ์ เอส-1 ภายใต้ตราสินค้าตะวันหวาน จำหน่ายในประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงประโยชน์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงนำมาสู่การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในเมืองไทย มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงในระดับแปลงเกษตรกร และสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างสองบริษัท ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนที่ร่วมมือกันพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ดี โดยการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจไปด้วยกัน และขยายผลสู่เกษตรกร เพื่อได้ปริมาณผลผลิตในการปลูกที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

วิภาดา/เชียงใหม่

Related posts