นราธิวาส-ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตะเข็บแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ ไทย- มาเลเซีย สั่งคุมเข้มในทุกมิติ ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ

นราธิวาส-ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตะเข็บแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ ไทย- มาเลเซีย สั่งคุมเข้มในทุกมิติ ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ

วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย ร่วมลาดตระเวนทางน้ำ พร้อมกำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ด้านจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน

สกัดกั้นพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวน โดยให้หน่วยได้บูรณาการ การปฏิบัติงานในทุกมิติ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจตะเข็บแนวชายแดน ช่องทางธรรมชาติ ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด การเสริมกำลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะช่องทางที่มีชุมชนหรือหมู่บ้านอาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย

จากนั้น พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่ 4 ได้มอบแนวทาง การปฎิบัติงาน รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างไทย – มาเลเซีย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ตลอดจนเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติงานตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 การควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และการจัดตั้งแหล่งข่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบการหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย

รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยบูรณาการการทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ การป้องกัน สกัดกั้นชายแดน โดยกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด ในการนี้ ได้ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าเยี่ยมให้พี่น้องประชาชนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านศรีพงัน ตลอดจนได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts