ยะลา-เบตง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ

เบตง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดประสบการณ์เที่ยวชุมชนยลวิถีที่เบตง ชวนแช่น้ำพุร้อน กินไข่ออนเซ็น เช็คอินทะเลหมอกอัยเยอร์เวงตลอดปี ชมสวนไม้ดอกเมืองหนาว กราบไหว้ขอพรหลวงปู่ทวด ลิ้มลองไก่สับเบตง-เฉาก๊วยหวานเย็นชื่นใจ พร้อมช้อปสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ หนุนเศรษฐกิจยั่งยืน


เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 18 ม.ค.66 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อน อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด วัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ ศิลปินพื้นบ้าน ผู้นำชุมชนฯ ชาวชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ที่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน ม.2 ต ตาเนาะแมเราะ

ในโอกาสนี้ มีการเชิดสิงโตเยาวชน ของชมรมสิงโต ต้อนรับปลัด วธ. อย่างสนุกสนาน รับชมการแสดง สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม ของเยาวชนชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน ชาวเผ่าลาหู่ และมโนราห์ เยี่ยมชมการสาธิตอาหารพื้นบ้าน อาทิ กุยช่าย, โรตี ชาชัก, บะจ่าง, เฉาก๊วย, ไก่สับเบตง, ข้าวยำ, หมี่ผัดเบตง รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ จักสานตะกร้าไม้ไผ่, ผ้ามัดย้อม, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเห็ดหลินจือ, กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ จากนั้นชมความงามของไม้ดอกนานาพันธุ์เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้เมืองหนาว ที่สวนไม้ดอกเมืองหนาว ในโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย


นางยุพา กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน เป็นชุมชนที่มีต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่หลากหลายในวิถีพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ “ลาหู่” หรือ มูเซอ ที่รักษาวัฒนธรรมการแต่งกาย ศิลปะการแสดง ตลอดจนประเพณีอย่างมีเอกลักษณ์ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กำเนิดของชุมชนมาจากชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้ค้นพบธารน้ำที่มีความร้อนของกรดกำมะถัน มีสรรพคุณมากมายในการรักษาโรคทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ปัจจุบันจึงได้รับ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่

ที่เรียกว่า บ่อน้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ สามารถอาบน้ำแร่ แช่เท้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ต้มไข่ออนเซน 7 นาที ในตะกร้าไม้ไผ่ที่สานด้วยตัวเองแบบง่ายๆ สไตล์พื้นเมือง พร้อมที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ นอกจากนี้สามารถเดินทางไปวัดบ่อน้ำร้อนกราบไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ เข้าอุโมงค์ดินปิยะมิตร เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของชุมชน แวะเดินสวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เบตง ชมความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถว สวนส้มโชกุนปลูกบนภูเขาแบบขั้นบันใด สวนทุเรียนมูซังคิง หรือ เหมาซานหวัง

 

ตลอดจนแวะสถานที่เชื่อมโยงที่มีชื่อเสียง จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่มีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี และที่เบตงมีเมนูขึ้นชื่อให้ต้องมาลิ้มลอง เช่น ไก่เบตง ผักน้ำ ปลานิลสายน้ำไหล ส้มโชกุน ทุเรียนมูซังคิง เฉาก๊วยเบตง เพิ่มเสน่ห์การท่องเที่ยวด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริป, 3 วัน 2 คืน เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน โดยมีมัคคุเทศก์มืออาชีพนำเที่ยว พร้อมอุดหนุนของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ชะลอมไม้ไผ่ สมุนไพรเห็ดหลินจือ เฉาก๊วยโบราณ เสื้อมัดย้อม เสื้อสกรีน “OK เบตง”


ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ Soft Power ของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ วธ. ในการปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal เป็นอย่างดี ถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อม ด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติอีกแห่งหนึ่ง

Related posts