สมุทรปราการ-“พระครูแจ้” เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 48 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมุทรปราการ-“พระครูแจ้” เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีอุปสมบทหมู่ 48 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประธาน ผ้าไตร พร้อมด้วย บาตร ตาลปัตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยในพิธีอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ มีข้าราชการตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การอำนวยการสนับสนุนของ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ดร.(พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดร.พัลลภ แอร่มหล้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวนทั้งสิ้น 48 รูป รวมระยะเวลาอุปสมบท 15 วัน


นอกจากนี้ ทางวัดบางพลีใหญ่กลาง ยังได้จัดโครงการปฎิบัติธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมี ข้าราชการครูเข้าร่วมปฎิบัติธรรมถือศิล นุ่งขาวห่มขาว จำนวน 109 ราย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล


โดยมี ท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ดร. เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง (พระครูแจ้) เป็นประธานดำเนินการ ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ มีพระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ประกอบพิธีพรรชาบวชสามเณร มี พระราชเสนาบดี รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ ประกอบพิธีบรรพชาบวชพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 48 รูป

ในพิธีบรรชาอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ มีนายฉะโอด รุ่งเรือง ประธานที่ปรึกษา นายก อบต.บางพลีใหญ่ ประธานไวยาวัจกร วัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมด้วย นางสาววีร์สุดา รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ นายโสภณ มหาบุญ รองนายก อบต.บางพลีใหญ่ นายภูมินันท์ ขวัญเมือง ไวยาวัจกร นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีอุปสมบทหมู่กันเป็นจำนวนมาก

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts