พิษณุโลก งานสมโภชพระพุทธชินราช ปีนี้ งดจัดกิจกรรมงานมหรสพทุกชนิด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเหมาะสมตามประเพณีนิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

พิษณุโลก งานสมโภชพระพุทธชินราช ปีนี้ งดจัดกิจกรรมงานมหรสพทุกชนิด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเหมาะสมตามประเพณีนิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย


(16 มกราคม 66 ) งานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566 หรืองานวัดใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลก หลังเจอภาวะโควิดระบาดหนักต้องงดจัดงานมานานกว่า 2 ปี โดนปีนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 7 วัน 7 คืน เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมนมัสการพระพุทธชินราช และบำเพ็ญกุศล ในด้านต่างๆ พร้อมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดำรงรักษาและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนยังเป็นการจัดหารายได้สมทบทุนสำหรับบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


สำหรับการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ปีนี้ จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานหลายภาคส่วน ยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการจัดเทศน์ปุจฉาชาดก พิธีบวชเนกขัมมบารมี การประกวดมารยาทไทย กิจกรรมตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และ ในช่วงระยะเวลาการจัดงานวัดใหญ่ 7 วัน ทางวัดยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสชิกชน ได้ขึ้นพระปรางค์ ด้านหลังวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เพื่อไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุอยู่ในเจดีย์ขนาดเล็ก ใจกลางพระปรางค์ ซึ่งจะไม่ได้เปิดเป็นประจำ จะเปิดเฉพาะช่วงงานสมโภชพระพุทธชินราช และงานสำคัญทางศาสนาเท่านั้น ส่วนพิธีเปิดงานในวันที่ 26 มกราคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิด ให้ชาวบ้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดต่างๆ นำสินค้า มาจำหน่ายสร้างรายได้จากสินค้าที่เป็นของดีแต่ละชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัด และชาวต่างชาติ ได้มาเที่ยวชมเลือกเลือกซื้อสินค้าไปเป็นที่ระลึกและใช้ในครอบครัว โดยปีนี้ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดหลวง อรามหลวง วิหารเอก ของดจัดกิจกรรมงานมหรสพทุกชนิด ภายในงานดังกล่าว เพื่อในการจัดงาน สมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566 เป็นไปอย่างเหมาะสมตามประเพณีนิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย สืบไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts