สุโขทัย-โครงการ “ตู้อิ่มท้อง เพื่อนพ้องสุขใจ”

สุโขทัย-โครงการ “ตู้อิ่มท้อง เพื่อนพ้องสุขใจ”

ภายใต้กิจกรรม ตู้กับข้าวชุมชน ธนาคารออมสิน เพื่อสังคม ณ ม.3 บ้านคุ้งยาง ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สนับสนุนโดย ธนาคารออมสินภาค 7
ส่งมอบ ถึง ชุมชน อย่างเป็นทางการ เรียบร้อยแล้ว โดยคุณนุชจรินทร์ ประสงค์วรรณะ ผู้อำนวยการภาค ธนาคารออมสินภาค 7 คุณสราวุธ แสงศิริ ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตสุโขทัย พร้อมผู้บริหารในสังกัดฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้


ในการนี้ ธนาคารออมสินภาค 7 ได้สนับสนุนงบประมาณต่อยอดเงินทุนหมุนเวียน ทำเป็นศูนย์การท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงเกษตรของชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริ และสนับสนุนทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดท่าเกย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม นำสู่ชุมชนที่เข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

#ธนาคารออมสิน
#ธนาคารเพื่อสังคม

Related posts