นครนายก – พิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 102 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นครนายก – พิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 102 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อเวลา 13 .00 น.ของวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานฆราวาส พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสงฆ์ ในพิธีลาสิกขา โครงการบรรชาอุปสมบท 102 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ให้การต้อนรับ พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และพระภิกษุที่เข้าโครงการฯจำนวนมาก โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสงฆ์ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรแด่พระวิทยากร และพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าโครงการฯถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

ด้วยจังหวัดนครนายกทุกภาคส่วน พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยจัดให้มีการบรรชาอุปสมบทหมู่ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดอุดมธานีพระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 9 – 23 มกราคม 2566 รวม 15 วันมีผู้สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน 102 คน ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts